Sede electrónica de la CNMV / Accesibilidad

Irisgarritasun-adierazpena

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) konpromisoa hartu du bere webguneak eskuragarri jartzeko, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren, sektore publikoko webguneen eta sakelako gailuen aplikazioen irisgarritasunari buruzkoaren, arabera (aurrerantzean, 1112/2018 Errege Dekretua).

Irisgarritasun-adierazpen hau webguneari aplikatzen zaio.

Betetze-egoera

Webgune hau 1112/2018 ED-arekin partzialki bat dator, jarraian adierazten diren salbuespenengatik eta alderdiekiko adostasun faltagatik.

Eduki ez-irisgarria

Jarraian jasotzen den edukia ezin da eskuratu, hurrengo arrazioengatik:

 • 1112/2018 ED-arekiko adostasun faltagatik:
  • Irisgarritasun-adierazpen horretan ez dira jasotzen kanpoko orrietako oztopoak, nabigazio-prozesuaren parte izan arren.
  • Webguneak eduki alternatiborik gabeko irudiak ditu.
  • Orrialdeen goiburuen egiturak zenbait jauzi ditu hierarkian.
  • Badago forma edo kokapenaren bidez bakarrik identifikatzen den edukia.
  • Formularioen zenbait eremuetan ez dago erabiltzaileak bere gailuetan gordeta dituen datuekin automatikoki betetzea ahalbidetzen duen propietaterik.
  • Testu-elementuen eta testuzkoak ez direnen arteko kontrastea ere ez da nahikoa izan ikusmen-urritasuna duten zenbait erabiltzaileentzat.
  • Testuaren birdimentsionamenduak zenbait eduki gainjarrita geratzea eragin dezake.
  • Zenbait elementu ezin dira teklatuaren bidez eskuratu.
  • Etiketak eta goiburuetako testuak errepikakorrak edo ulertezinak izan daitezke erabiltzaile mota guztientzat, eta formularioaren kontroleko etiketaren testua desberdina izan liteke.
  • Zenbait orrietan, prozesuak egiteko denbora jakin bat behar da, eta ez da horren berri ematen edo ez dago zabaltzeko modurik.
  • Zenbait orrietan ez dago errepikatzen diren eduki-multzoak saihesteko mekanismorik.
  • Zenbait orrien izenburuak ez du webgunearen izena eta erabiltzailea dagoen atala jasotzen.
  • Zenbait orrietan, tituluek ez dute beren gaia edo helburua deskribatzen.
  • Zenbait esteken testuak ez du testuinguru-informazio nahikorik eskaintzen.
  • Zenbait orrialdek ez dute edukiak hainbat bidetatik (bilatzaileak, web mapa, etab.) aurkitzeko aukera eskaintzen duen elementurik.
  • Baliteke erabiltzaile guztiek ez ulertzea goiburuetako testuak eta etiketak.
  • Baliteke formularioko kontrolen etiketa eta izena bat ez etortzea.
  • Orokorra ez den beste hizkuntza batzuetan dauden webgunearen zenbait zati ez dira markatu dagokion hizkuntza-aldaketarekin.
  • Zenbait orrietako testuen hizkuntza aldaketa ez da markatu iturburu-kodean, pantaila-irakurleek eta itzultzaile automatikoek antzeman dezaten.
  • Une batzuetan, erabiltzailea webgunetik kanpoko orrialdeetara birbidera daiteke. Horrek nabigazio eta identifikazio inkoherenteak eragin ditzake.
  • Ez da iradokizunik egin erabiltzaileak formularioetan egin ahal izan dituen akatsak zuzentzeko.
  • Formulario batzuetan ez dira identifikatzen erabiltzaileak egin ditzakeen akatsak, eta zuzentzeko iradokizunik ere ez zaio eskaintzen.
  • W3C Partzuergoaren balidatzaile automatikoak adierazten du akatsak daudela HTML kodean eta CSS estilo-orrietan.
  • o Pantaila-irakurgailuek ezin dituzte elementu elkarreragile batzuk erabili. WCAG2.1. arauen irizpide guztiak ez dira betetzen.
 • Neurriz kanpoko karga
  • Ez da aplikagarria
 • Aplikatu beharreko legeriaren eremuan sartzen ez den edukia
  • Irisgarritasun-baldintzak osorik betetzen ez dituzten 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako ofimatika-fitxategiak egon daitezke PDF formatuan edo beste zenbait formatuetan.

Irisgarritasun-adierazpen honen prestaketa

Adierazpen hau 2022ko irailaren 30ean prestatu zen.

Adierazpena prestatzeko erabili den metodoa organismoak berak kanpo-baliabideekin egindako autoebaluazioa izan da.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2022ko irailaren 30a.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-eskakizunei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), hala nola:

 • Webgune honek izan dezakeen edozein ez-betetzeari buruzko informazioa ematea.
 • Edukira iristeko beste zailtasun batzuk transmititzea.
 • Webgunearen erabilerraztasunari buruzko beste edozein kontsulta edo hobekuntza-iradokizun egitea.

Komunikazio horiek bi bidetatik egin daitezke:

Informazio eskuragarriaren eskaerak eta kexak

Halaber, webgune honetan argitaratutako edukiak formatu erabilerraz batean eskaintzea eska dezakezu, eskuragarriak izateko betebeharretik kanpo badaude, eta irisgarritasun-betekizunei buruzko kexak aurkeztu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikulua), hurrengo estekaren bidez:

Eskabideen eta kexen formularioa

Webgune honetako irisgarritasunari buruzko komunikazioak, eskaerak eta kexak Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Iraunkorren Departamentuak jaso eta tratatuko ditu.

Aplikazio-prozedura

Webgune honen erabilerraztasunarekin lotutako informazio-eskaera irisgarri bati edo kexa bati emandako erantzunaren aurkako erreklamazio bat has dezakezu (1112/2018 ED-aren 13. artikulua), honako kasu hauetan:

 • zure eskaera edo kexa ezetsi izan bada.
 • ez bazaude ados hartutako erabakiarekin.
 • erantzunak 1112/2018 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen ez baditu.
 • hogei egun balioduneko epea igaro eta CNMV-aren erantzunik jaso ez bada.

Interesdunak erreklamazioa hasi ahal izango du ezesteko arrazoien berri izateko eta aurka egiteko, hartutako erabakiarekin ados ez badago neurri egokiak hartzeko eskatzeko, edo erantzunak eskatutako baldintzak betetzen ez dituela uste izateko arrazoiak azaltzeko. Erreklamazio-prozedura esteka honen bidez has daiteke:

Erreklamazioen formularioa

Webgune honen irisgarritasun digitalari buruzko erreklamazioak Politika Estrategikoaren eta Nazioarteko Gaien Zuzendaritza Nagusiak ebatziko ditu.