Sede electrónica de la CNMV / Accesibilidad

Irisgarritasun-deklarazioa

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) konpromisoa hartu du bere webguneak eskuragarri jartzeko, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren, sektore publikoko webguneen eta sakelako gailuen aplikazioen irisgarritasunari buruzkoaren, arabera (aurrerantzean, 1112/2018 Errege Dekretua).

Irisgarritasun-adierazpen hau webguneari aplikatzen zaio.

Betetzearen egoera

Webguneak 1112/2018 Errege Dekretua partzialki betetzen du, salbuespenak daudelako eta ez dituelako ondoren adierazitako alderdiak betetzen.

Irisgarria ez den edukia

Jarraian jasotzen den edukia ezin da eskuratu, hurrengo arrazioengatik:

 • Ez dute 1112/2018 Errege Dekretua betetzen:
  • Irisgarritasun-deklarazio honetan ez dira kanpo-orrietako oztopoak jasotzen, orri horiek nabigacio-prozesuaren barnean egon arren.
  • Webguneko irudi batzuek ez daukate akuerako testurik.
  • Orrietako goiburuetan, saltoak daude hierarkian.
  • Edukietako batzuk formaren eta kokapenaren bitartez baino ezin dira identifikatu.
  • Inprimakien zenbait eremuk ez dute aukerarik ematen erabiltzaileak gailuan gordeta dituen datuekin automatikoki betetzeko.
  • Halaber, baliteke elementu testualek eta ez-testualek hondoarekin kontraste nahikoa ez egitea, ezgaitasun bisuala duten zenbait erabiltzailerentzat.
  • Testuaren neurria aldatzen denean, eduki batzuk gainjarri egiten dira.
  • Zenbait elementu ezin dira teklatuaren bidez atzitu.
  • Etiketa edo goiburu batzuk errepikakorrak izan daitezke, eta baliteke erabiltzaile guztiek ez ulertzea. Gainera, inprimakietan, etiketa batzuk eta horiei dagokien kontrol-testua desberdina da.
  • Orri batzuetan, prozesuak burutzeko denbora mugatua da, eta ez zaie erabiltzaileei jakinarazten edota ez dago denbora hori luzatzeko modurik.
  • Zenbait orrietan ez dago errepikatzen diren eduki-multzoak saihesteko mekanismorik.
  • Batzuetan, orriaren izenburuak ez du adierazten erabiltzailea zer gune eta ataletan dagoen une horretan.
  • Zenbait orrietan, tituluek ez dute beren gaia edo helburua deskribatzen.
  • Esteka batzuen testuak ez du testuinguruari buruzko informazio nahikoa ematen.
  • Zenbait orrik ez daukate edukiak hainbat bidetatik aurkitzen laguntzen duten elementurik (bilatzaileak, web-mapa, etab.).
  • Baliteke erabiltzaile batzuek goiburuetako eta etiketetako testuak ez ulertzea.
  • Batzuetan, inprimakietako etiketak eta kontrolen izenak ez datoz bat.
  • Webgunearen zati batzuk orokorraz bestelako hizkuntza batean daude, eta ez da adierazten hizkuntza aldatu dela.
  • Zenbait orritan, ez da hizkuntza-aldaketa iturburu-kodean adierazten, pantaila-irakurgailuek eta itzultzaile automatikoek detekta dezaten.
  • Zenbaitetan, webguneak kanpoko beste orri batzuetara bideratzen ditu erabiltzaileak. Horrek inkoherentziak eragiten ditu nabigazioan eta identifikazioan.
  • Inprimakien kasuan, ez dago testu-iradokizunik, erabiltzaileek akatsak zuzen ditzaten.
  • Inprimaki batzuetan, ez dira erabiltzaileak egindako akatsak identifikatzen, eta ez dira akats horiek zuzentzeko iradokizunak ematen.
  • W3C Partzuergoaren balidatzaile automatikoak adierazten du akatsak daudela HTML kodean eta CSS estilo-orrietan.
  • Zenbait elementu elkarreragile ez dira pantaila-irakurleetarako irisgarriak.
  • Ez dira WCAG2.1 arauen irizpide guztiak betetzen.
 • Neurriz kanpoko karga
  • Ez dagokio.
 • Eduki batzuk ez dira aplikaziozko legediaren eremuan sartzen.
  • Baliteke 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako bulegotika-fitxategiak egotea, PDF formatuan eta bestelako formatuetan, eta ez dituzte irisgarritasun-baldintza guztiak betetzen.

Irisgarritasun-deklarazioa prestatzea

Deklarazio hau 2022ko irailaren 30ean idatzi zen.

Deklarazio hau prestatzeko, erakundeak berak autoebaluazioa egin du, kanpo-baliabideak erabiliz.

Deklarazioaren azken berrikuspena: 2023ko irailaren 12an.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Atal honetan jasotako jakinarazpenak, eskabideak, kexak eta erreklamazioak BMBNren egoitza elektronikoaren irisgarritasunari buruzkoak dira.
BMBNk gainbegiratutako finantza-erakunde bati buruzko erreklamazioa edo kontsulta egin nahi baduzu, BMBNren webguneko “Inbertitzailearen saila” atalera jo behar duzu, edota egoitza elektronikoko “Inbertitzaileen erreklamazioak, kexak eta kontsultak” atalera.

Jakinarazpenak

Irisgarritasun-eskakizunei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), hala nola:

 • Webguneak betetzen ez dituen alderdien berri eman.
 • Edukiak eskuratzeko izan dituzun zailtasunak adierazi.
 • Bestelako kontsultak edo webgunearen irisgarritasuna hobetzeko iradokizunak egin.

Jakinarazpenak bi bide hauetatik egin daitezke:

Informazio irisgarriari buruzko eskabideak eta kexak

Horrez gain, arauz irisgarriak izan behar ez diren BMBNren egoitza elektronikoko edukiak formatu irisgarrian emateko eska dezakezu, eta irisgarritasun-baldintzak betetzeari buruzko kexak jarri (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikulua), modu hauetako batean:

 • Elektronikoki, BMBNren Erregistro Elektronikoaren (Egoitza Elektronikoa) obitartez. Sartu “Eremu irekia” atalera, eta identifikatu, onartutako autentikazio-sistemak erabiliz. Ondoren, hautatu Informazio irisgarriari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak izapidea.
 • Aurrez aurre BMBNren erregistroan, edo posta bidez, helbide honetara idazkia bidalita:

  Irisgarritasun Unitatea
  Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Saila
  Edison kalea, 4, 28006 Madril | Bolivia kalea 56, (4. solairua) 08018 Bartzelona.

Horrez gain,Eskabideen eta kexen formularioa erabil daiteke, erreklamazioa aurkezteko.

Informazio irisgarriaren gaineko eskabidean, zer eskatzen duzun argi zehaztu behar duzu, eta eskatutakoa arrazoizkoa eta bidezkoa dela egiaztatzea ahalbidetzen duten egitateak eta arrazoiak garbi azaldu.

Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Sailaren barneko Irisgarritasun Unitateak jaso eta artatzen ditu webgunearen irisgarritasunari buruzko jakinarazpenak, eskabideak eta kexak. Interesdunek hogei egun balioduneko epean jasoko dute erantzuna. Ebazpena emateko epemuga gainditutakoan interesdunak erantzunik jaso ez badu, iritziko zaio informazio irisgarriari buruzko eskabidea ez dela onartu edo ez dela kontuan hartu.

Aplikazioaren prozedura

Informazio irisgarriari buruzko eskabidea edo kexa egin eta hura gaitzetsi denean, interesdunak erreklamazioa jar dezake, erabakiarekin ados ez badago edo erantzunak 12.5 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu. Era berean, hogei egun balioduneko epea igaro bada eta erantzunik jaso ez badu, erreklamazioa jar dezake.

Erreklamazioak modu hauetara aurkez daitezke:

 • Elektronikoki, BMBNren Erregistro Elektronikoaren (Egoitza Elektronikoa) obitartez. Sartu “Eremu irekia” atalera, eta identifikatu, onartutako autentikazio-sistemak erabiliz. Ondoren, hautatu Informazio irisgarriari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak izapidea.
 • Aurrez aurre BMBNren erregistroan, edo posta bidez, helbide honetara idazkia bidalita:

  Irisgarritasun Unitatea
  Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Saila
  Edison kalea, 4, 28006 Madril | Bolivia kalea 56, (4. solairua) 08018 Bartzelona.

Horrez gain,Erreklamazio-inprimakia erabil daiteke, erreklamazioa aurkezteko.

Halabeharrezko dokumentazioa

BMBNren webgune eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak aurkeztean, administrazio-prozedurari hasiera ematen zaio. Horregatik, eskabide, kexa edo erreklamazio horretan, interesdunaren nortasuna adierazi behar da.

Interesduna pertsona fisikoa denean eta irisgarritasunari buruzko eskabidea, kexa edo erreklamazioa ohiko postaz ala aurrez aurre BMBNren erregistroan aurkezten denean:

 • Norberaren izenean aurkeztuz gero, interesdunaren NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopia aurkeztu behar da. Agiriak baliozkoa izan behar du, eta kopian agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute.
 • Ordezkari baten bitartez aurkeztuz gero, interesdunaren eta ordezkariaren NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopiak aurkeztu behar dira. Agiriek baliozkoa izan behar dute, eta kopietan agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute. Halaber, ahalordearen edo ordezkaritza-egiaztagiriaren kopia ere aurkeztu behar da.

Interesduna pertsona juridikoa denean eta irisgarritasunari buruzko eskabidea, kexa edo erreklamazioa ohiko postaz ala aurrez aurre BMBNren erregistroan aurkezten denean, sinatzailearen NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopia aurkeztu behar da. Agiriak baliozkoa izan behar du, eta kopian agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute. Horrez gain, ahalordearen edo pertsona juridiko horren izenean jarduteko izendapen-agiriaren kopia ere aurkeztu behar da.