Sede electrónica de la CNMV / Accesibilidad

Declaración de accesibilidade

A Comisión Nacional do Mercado de Valores comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web, de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en adiante, Real decreto 1112/2018).

A presente declaración de accesibilidade aplícase a o sitio web:

Situación de cumprimiento

Este sitio web é parcialmente conforme con Real decreto 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contenido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018:
  • Nesta declaración de accesibilidade non se recollen as barreiras de páxinas externas aínda que formen parte do proceso de navegación.
  • O sitio web contén imaxes sen contido alternativo.
  • A estrutura de encabezamentos das páxinas contén algúns saltos na xerarquía.
  • Hai contido que só se identifica mediante a súa forma ou localización.
  • Algúns campos dos formularios non conteñen propiedades que permitan cubrilos automaticamente cos datos que o usuario teña gardados nos seus dispositivos.
  • O contraste entre elementos textuais e non textuais co fondo tamén pode ser insuficiente para algúns usuarios con discapacidade visual.
  • O redimensionamiento do texto pode provocar que algúns contidos queden superpostos.
  • Algúns elementos non son accesibles a través do teclado.
  • As etiquetas e os textos dos encabezamentos poden ser repetitivos ou incomprensibles para todos os tipos de usuarios. Tamén podería ser distinto o texto da etiqueta de control do formulario.
  • Algunhas páxinas conteñen procesos que requiren un tempo concreto para realizalos e non se informa deste feito ou non hai xeito de amplialo.
  • Nalgunhas páxinas non existe un mecanismo para evitar os bloques de contido que se repiten.
  • O título dalgunhas páxinas non inclúe o nome do sitio e a sección na que se atopa o usuario.
  • Hai páxinas nas que os títulos non describen a súa temática ou propósito.
  • O texto dalgunhas ligazóns non achega información contextual suficiente.
  • Algunhas páxinas non conteñen elementos que permitan localizar contidos por múltiples vías (buscadores, mapa web, etc.).
  • Os textos dos encabezamentos e etiquetas poden non ser comprensibles por todos os usuarios.
  • A etiqueta e o nome dos controis de formulario poden non coincidir.
  • Algunhas partes da web que están en idiomas diferentes ao xeral non se marcaron co cambio de lingua correspondente.
  • O cambio de idioma dos textos dalgunhas páxinas non se marcou no código fonte para que os lectores de pantalla e os tradutores automáticos poidan detectalo.
  • Nalgúns momentos, o usuario pode ser redirixido a páxinas externas á web. Isto pode provocar unha navegación e identificación incoherentes.
  • Non se ofrecen suxestións para corrixir os erros que o usuario puidese cometer nos formularios.
  • Nalgúns formularios non se identifican os erros que o usuario puidese cometer e tampouco se ofrecen suxestións para corrixilos.
  • O validador automático do Consorcio W3C indica que existen erros no código HTML e nas follas de estilo CSS.
  • Algúns elementos interactivos non son accesibles para os lectores de pantalla.
  • Non se cumpren todos os criterios das normas WCAG 2.1.
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 • Contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir ficheiros ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidae

A presente declaración foi preparada o 30 de setembro de 2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación con recursos externos levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión de la declaración: 30 de septiembre de 2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do Real decreto 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

Estas comunicacións poden realizarse a través de dúas vías:

Solicitudes de información accesible e queixas

Tamén pode solicitar que se lle proporcionen nun formato accesible aqueles contidos publicados nestes sitios web que estean excluídos da obriga de seren accesibles e formular queixas relativas aos requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.b do Real decreto 1112/2018) a través da seguinte ligazón:

Formulario de solicitudes e queixas

Las comunicaciones, solicitudes y quejas sobre accesibilidad de estos sitios web serán recibidas y tratadas por el Departamento de Estrategia, Innovación y Finanzas Sostenibles.

Procedemento de aplicación

Pode iniciar unha reclamación contra a resposta a unha solicitude de información accesible ou unha queixa relacionada coa accesibilidade destes sitios web (artigo 13 do real decreto 1112/2018) cando:

 • a súa solicitude ou queixa fose desestimada.
 • non estea de acordo coa decisión adoptada.
 • a resposta non cumpra os requisitos incluídos no artigo 12.5 do Real decreto 1112/2018.
 • transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta da CNMV.

A persoa interesada poderá iniciar a reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación, para instar á adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada ou para expor as razóns polas que considera que a resposta non cumpre os requisitos esixidos.

El procedimiento de reclamación puede iniciarse a través del siguiente enlace:

Formulario de reclamacións

A Dirección Xeral de Política Estratéxica e Asuntos Internacionais resolverá as reclamacións sobre a accesibilidade dixital destes sitios web.